1 2

Cenník služieb spoločnosti Urban & Partner spol. s r.o.

Realitné sprostredkovanie v spoločnosti Urban & Partner je postavené na individuálnom prístupe ku každému obchodnému prípadu. Našou úlohou je na základe našich skúseností a analýz navrhnúť taký postup, ktorý splní zadanie nášho klienta.

Z tohto dôvodu nie je možné vopred určiť výšku provízie pre obchodný prípad. Výšku provízie navrhuje maklér alebo vedenie spoločnosti po oboznámení sa s konkrétnym prípadom a jeho náročnosťou. Pri bežných obchodných prípadoch sa výška provízie pohybuje v rozmedzí od 3% do 4% +DPH. Zároveň platí pravidlo, že čím drahšia je nehnuteľnosť, tým nižšia by mala byť provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti.

Jednoznačne však v spoločnosti Urban & Partner platí pravidlo, že výška provízie je určená vopred dohodou s klientom, tak aby boli obe strany spokojné a obchodný prípad bol úspešne ukončený.

Služby spravidla zahrnuté v našej provízií:

- spracovanie nehnuteľnosti na marketingové účely
- analýza trhu v danej lokalite a typ nehnuteľnosti
- inzercia na realitných portáloch a sociálnych médiach
- obhliadky a komunikácia so záujemcami
- pomoc pri vybavovaní úveru
- obchodné rokovanie a rezervácia nehnuteľnosti pre kupujúceho
- príprava zmluvnej dokumentácie ( napr. zmluva o zložení zálohy, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva, nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra atď.) v spolupráci s advokátskou kanceláriou
- uzatvorenie obchodného prípadu a odovzdanie nehnuteľnosti

Určenie trhovej ceny nehnuteľnosti/stanovisko
V prípade záujmu je možné vypracovať individuálne stanovisko k cene konkrétnej nehnuteľnosti. Určenie trhovej ceny nehnuteľností bude vykonané na základe znalosti trhu a s použitím dostupných štatistických dát. Cena za vypracovanie stanoviska je 200€ bez DPH.